machinelog.nl
machinelog.nl

machinelog.nl is a discrete and independent website for storing and presenting data from electronic devices, such as vending machines, data loggers, access control systems etc. It offers:
 • Safe storage on our own webserver in the Capelle databarn.
 • Daily backups.
 • Worldwide access to your data, using any webbrowser. 
 • Logged data presented in tables and graphs.
 • Vendor specific skins and functions.
 • Alarm dispatches through email.

machinelog.nl is een discrete en onafhankelijke website voor het opslaan en presenteren van gegevens uit elektronische apparatuur, zoals automaten, data loggers, toegangscontrole, etc. De website biedt:
 • Veilige opslag op onze eigen webserver in de databarn in Capelle.
 • dagelijke backups.
 • Wereldwijd toegang tot uw gegevens, met elke webbrowser.
 • Gegevens gepresenteerd in tabellen en grafieken.
 • Uiterlijk en functies aanpasbaar voor elke leverancier, met eigen "skins".
 • Alarm berichten via email.